تسطیح لیزری

تسطیح و شیب دهی زمین با بهره گیری از لیزر:
فناوری تسطیح اراضی ، از راهبردهای نوین و موثر برای استفاده بهتر از منابع آبی ، کود ، بذر و افزایش بازده کشاورزی است ، چراکه نوسان های قابل توجه در شیب اراضی مزروعی و ناهمواریهای موجود ، از مهمترین علل پایین بودن راندمان کشت عنوان شده است.
در روش تسطیح زمین بوسیله لیزر ، نور لیزر از یک فرستنده ثابت در کنار زمین به گیرنده ای که روی خاکورز نصب شده ، تابانده می شود و از طریق پردازش اطلاعات توسط کنترل باکس داخل کابین ، عملیات خاکبرداری  یا خاکریزی صورت می پذیرد.
 مزایای تسطیح لیزری:*
-کاهش عمق آبیاری به میزان32.4%
-کاهش زمان آبیاری به میزان 25%
-افزایش عملکرد به میزان 20%
-افزایش سطح زیر کشت به میزان 10%
-عملیات داشت آسان و موثر (کاهش نیروی کار لازم) به میزان 32.4%

*در جدول زیر میتوانید تفاوت درآمد و هزینه کشت گندم را در دو نمونه مزرعه مشابه ، یکی تسطیح شده و دیگری کشت عادی  را ملاحضه نمائید.
 

*جدول درآمد ناخالص مزرعه1 (سطیح شده)

 نوع محصول  دانه گندم  کاه گندم
 مقدار(کیلوگرم در هکتار) 800  1000
 قیمت واحد(تومان)  1300  400
 درآمد ناخالص(تومان)  10,400,00  4,000,000
 مجموع درآمد ناخالص(تومان)  14,400,000

*جدول درآمد ناخالص مزرعه2 (کشت عادی)

 نوع محصول  دانه گندم  کاه گندم
 مقدار(کیلوگرم در هکتار)  500 750
 قیمت واحد(تومان)  1300  400
 درآمد ناخالص(تومان) 6,500,000  3,000,000
 مجموع درآمد ناخالص(تومان)  9,500,000

*هزینه تولید گندم در مزرعه1

 نوع عملیات  شخم  دیسک مرزبند  بذر kg/ha  بذرپاش  تسطیح لیزری  سم l/ha  کود kg/ha  اجاره زمین فصل کشت  کارگر آبیاری ساعت  کمباین حمل کود  حمل محصول  آب مصرف شده m3/ha 
مقدار (تعداد)  1هکتار   1هکتار 1هکتار   12هکتار 225کیلوگرم  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  154 ساعت  1هکتار  هر 1 کیلومتر  هر 1 کیلومتر  1
هزینه کل (تومان) 150,000 75,000 720,000 370,000 75,000 2,000,000 200,000 380,000 5,000,000 962,500 150,000 40,000 40,000 300,000
 مجموع هزینه (تومان) 10,462,500

*هزینه تولید گندم درمزرعه2

 نوع عملیات  شخم  دیسک مرزبند  بذر kg/ha  بذرپاش  سم l/ha  کود kg/ha  اجاره زمین فصل کشت  کارگر آبیاری ساعت  کمباین حمل کود  حمل محصول  آب مصرف شده m3/ha 
مقدار (تعداد)  1هکتار   1هکتار 1هکتار   12هکتار 225کیلوگرم  1هکتار  1هکتار  1هکتار  1هکتار  181 ساعت  1هکتار  هر 1 کیلومتر  هر 1 کیلومتر  1
 هزینه کل (تومان) 150,000 75,000 720,000 370,000 75,000 200,000 380,000 5,000,000 1,311,250 150,000 40,000 40,000 600,000
 مجموع هزینه (تومان) 8,931,250

*جدول مقایسه درآمد خالص،هزینه و درآمد ناخالص در مزرعه 1,2

 نوع  تیمار s  تیمار l
 در آمد ناخالص (تومان)  9,500,000 14,400,000
هزینه (تومان) 8,931,250  10,462,500
 در آمد خالص (تومان)  568,750  3,937,500
با محاسبه ساده روی اعداد فوق به نظر می رسد هر کشاورز در حد 5 هکتار یا بیشتر طی همان دو سال اول پس از شروع تسطیح لیزری قیمت خرید دستگاه تسطیح لیزری خود را بدست می آورد و در سالهای بعد از آن سودآوری بیشتری خواهد داشت ضمن اینکه گوهر گرانبهای آب را بهینه مصرف خواهد نمود که ارزش زیست محیطی نیز دارد
شرکت رسام لیان ماشین  با هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات پس از فروش پا به عرصه تولید سیستم کنترل لیزری ایرانی گذاشت که با استقبال ویژه ای روبرو گشت.
شرکت مفتخر است که نه تنها تامین کننده اصلی سیستمهای الکترونیک لیزری در سرتاسر کشور بلکه تنها صادر کننده این تجهیزات از کشور عزیزمان به پنج قاره جهان باشد  و تلاش در ترویج و توسعه کاربرد محصولات در داخل و خارج همچنان ادامه دارد.

برگرفته از مقاله عملی به ثبت رسیده تحت عنوان تسطیح لیزری اراضی کشاورزی و منافع آن برای کشاورزان
تالیف :آقایان بیات،موسوی،شاهرخ نیا،علیزاده ودکترمنصوراسفندیاری  (سال1388)